Smidda Planer 2016

(se video längre ner på sidan)

Smidda planer spelades på scenen i Löa Hytta sommaren 2016 inför fullbokade läktare.

Det har brukats färdigt för i år i Löa Hytta. Nu stundar Drevölskalaset! Fest i dagarna tre! ”Jag vill helst inte tänka på det som varit” säger Greta, och visst förstår vi henne…
Lite för sig själv, ständigt baktalad går Greta. Hennes ”hjärta fick vingar och for över Atlanten” som hon säger, så hon har förblivit ensam. Hyttfogden Erik, som gått och varit förtjust i Greta sedan ungdomen, verkar aldrig riktigt våga säga vad han egentligen tycker. I en tillbakablick få vi veta vad som egentligen hänt och varför Greta väntat och väntat.

Två flickor som vi kallar Sångfåglarna går med en insamlingsburk runt och samlar ihop pengar så att festen ska kunna genomföras. Elna håller tillsammans med Skvallertanten ordning på vad som sker och verkar veta allting även innan det händer. Med i historien är också Ebba som är rättrådig men försiktig, Smeden som har ett mystiskt drag och Prästen som ständigt predikar om rusdryckernas skadeverkningar.

Sång, skratt, musik, drömmar som gått i kras är den väv som bildar fond för sommarens Bergslagsspel. Lägg därtill kärlek, förhoppningar, det röda järnets värme och den brusande åns mystik och lockelse.
Hur går det för Greta, förblir hon ensam? Vad ruvar Smeden på för hemlighet? Vad är det Ebba ständigt försöker få sagt? Får Sångfåglarna ihop tillräckligt med pengar till kalaset? Och vem är Svarte Rysarn?

Allt det fick man se och höra i ”Smidda planer”!​

Löa och Löa hytta

Löa är bergslagsbyn som vägrade bli en bruksort. När brukspatron i Ramsberg en gång ville köpa upp den fria Löa hytta, berättar legenden att de stolta bergsmännen från Löa ombesörjde att patronens kurir aldrig nådde fram till byn. Om detta är sant eller bara sannolikt är inte gott att veta, men än idag ägs och förvaltas Löa hytta av ett hyttlag med bergsmän i direkt efterföljande led till de som än gång framställde järn här.

Numer producerar hyttan inte längre tackjärn, men har under årens lopp flitigt använts som spelplats för både konserter och föreställningar. 2016 erbjöds vår ensemble möjligheten att sätta upp Smidda planer här, vilket blev upprinnelsen till vår förening. För det säger vi mer än järna – tack!

Smidda Planer - the movie

Arbetet och processen

”Smidda Planer 2016 skrevs av Helena Brusell och Johan Svangren och var en del av Bergslagsspelen som under åren 2014-2017 spelades i vardera kommunerna i norra Örebro län. Det var en lång process, vi hade de första mötena kring Bergslagsspelen redan sommaren 2010. Att spelplatsen blev Löa hytta, berodde framförallt på Eva och Carl-Eric Persson som sedan blev omistliga delar under sommaren 2016. Manuset bearbetades och musik lades till, framförallt äldre folklig musik från trakten främst efter spelmannen Axel Inge i Storå och gav föreställningen dess speciella ton. Idén var att skapa en föreställning som påminde om en folklig bonad på köksväggen, enkel, välarbetad och okomplicerad. Vi jobbade mycket med improvisation och skapade ett spel kring spelet som startade redan på hyttbacken där vi mötte publiken.” Stefan Jansson

”I Löa med Smidda planer arbetade vi mycket med att hitta kläder som visade tiden, men även sociala skillnader och hur personer åldrades. Kostymgruppen var en kul blandning av sy-erfarna damer och skräddarutbildade killar från Afghanistan.” Kajsa Forsberg