pappersvalsen 2019

(se video längre ner på sidan)

Pappersvalsen spelades i maskinhallen på Frövifors Pappersbruksmuseum

Året är 1955 och sommaren har just börjat. Framtidstron är stark i det lilla brukssamhället med gamla anor. På pappersbruket går livet sin gilla gång för alla dem som arbetar och bor där, så även för familjen Lundström. Äldste sonen Bengt har fått ta över ansvaret för familjens försörjning sedan fadern så tragiskt förolyckades för ett antal år sedan – men var det verkligen en olycka? Skvallret går, men ingen vet.

Mitt bland alla bullrande pappersmaskiner och ingenjörer finns också de flinka sorteringsflickorna. Några av dessa kvinnor tycks bära på en hemlighet som har sina rötter långt tillbaka på järnbrukens och Tersmedens tid på Hinseberg. Många pratar, men vem vet egentligen något om sanningen? Vad var det i skrinet som Sill-Olle hittade? Och vad har historien om Kolmoss-Maja med det att göra?

Föreställningen handlar om saker man har sagt och inte sagt, om valser man dragit och tagit, om sådant som fått och får konsekvenser, men alltid till ljuden och virvlandet av pappersvalsens snurrande irrgångar. Kort sagt handlar det om några av de människor som lever och har levt sina liv på bruket.

Frövi och PAPPERSBRUKSMUSEÉT

Bergslagen förknippar vi ofta med järnhantering och bruksmiljöer. På något vis och i olika omfattning smyger detta järn sig lätt in i våra uppsättningar, eftersom det är en så viktig del av vår historia. Även Frövi och Frövifors har en gång vuxit fram genom järnet – men det gamla järnbruket fick tidigt ge vika för framväxten av ett pappersbruk, en industri som än idag är i allra högsta grad levande. Idag tillverkas vätskeförpackningar av kartong, och spillvärmen från processen värmer upp kommunens centralort.

En annan värme som också härstammar ur Frövifors pappersbruk, är den man möts av hos personal och miljö i Pappersbruksmuseet vid fabriksområdet. De gamla pappersmaskinerna med “Jagerbergarn” i spetsen står kvar där de en gång tystnade på 1980-talet. Uppsättningen Pappersvalsen växte fram ur just denna miljö, och framfördes mitt i maskinhallen.

Pappersvalsen - The Movie

Arbetet och processen

”Pappersvalsen  2019 utgick bland annat från intervjuer och samtal med pappersbruksarbetare från Frövifors Vänförening och utspelade sig under ett dygn på Frövifors den heta sommaren 1955. Att vi hamnade på Frövifors berodde i hög grad på Mikael Tiderman, museichef på Pappersbruksmuseet. Rollkaraktärer och delar av manuset jobbades fram genom improvisation och musiken bestod av maskinernas ljud från Maskinhallen som Johan Renman sedan använde till den nykomponerade musiken. Föreställningen ville lyfta de människor som arbetat på och kring bruket och sällan är omskrivna i historien, t.ex. de kvinnor som arbetade med papperssorteringen.” –Stefan Jansson

”I Pappersvalsen på Frövifors arbetade vi på liknande sätt som i Löa med en kunnig grupp som arbetade med tidstypiska kostymer. Denna gång arbetade vi även med masker och patinering (att få kläder att se åldrade ut).” –Kajsa Forsberg