Så här hanterar Bergslagens Spektakelteater GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The general Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. GDPR stärker rättigheten för våra medlemmar när det gäller deras personliga integritet.

Medlems rättigheter gällande GDPR:

        • att få tillgång till sina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag
        • att få felaktiga personuppgifter rättade
        • att få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre behövs
        • att få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
        • att lämna klagomål till datainspektionen


Bergslagens Spektakelteaters policy gällande GDPR:

        • Styrelsen är personuppgiftsansvarig
        • Bergslagens Spektakelteater samlar endast in uppgifter om namn och adress till vårt databaserade medlemsregister.
        • Endast föreningens kassör har tillgång till adressuppgifterna.
        • Bergslagens Spektakelteater hämtar adressuppgifter från bankkontoinsättningar, hitta.se samt eniro.se
        • Bergslagens Spektakelteater uppdaterar uppgifterna vid behov.
        • Bergslagens Spektakelteater raderar personuppgifterna om en medlem inte betalat avgift de senaste två åren. Detta sker i samband med                    årsredovisningen.
        • Bergslagens Spektakelteaters rutiner för att behandla personuppgifter finns dokumenterat i ”Register över behandling”. Registret är skriftligt            och tillgängligt i elektroniskt format för Datainspektionen. Det uppdateras kontinuerligt.


Kontaktuppgifter:
Löa hembygdsförening ordförande Björn Johansson 070-380 92 63 eller kassör Stig Johansson 070-643 87 08.

Så här hanterar Bergslagens Spektakelteater GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The general Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. GDPR stärker rättigheten för våra medlemmar när det gäller deras personliga integritet.

Medlems rättigheter gällande GDPR:

        • att få tillgång till sina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag
        • att få felaktiga personuppgifter rättade
        • att få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre behövs
        • att få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
        • att lämna klagomål till datainspektionen


Bergslagens Spektakelteaters policy gällande GDPR:

        • Styrelsen är personuppgiftsansvarig
        • Bergslagens Spektakelteater samlar endast in uppgifter om namn och adress till vårt databaserade              medlemsregister.
        • Endast föreningens kassör har tillgång till adressuppgifterna.
        • Bergslagens Spektakelteater hämtar adressuppgifter från bankkontoinsättningar, hitta.se samt                     eniro.se
        • Bergslagens Spektakelteater uppdaterar uppgifterna vid behov.
        • Bergslagens Spektakelteater raderar personuppgifterna om en medlem inte betalat avgift de                         senaste två åren. Detta sker i samband med årsredovisningen.
        • Bergslagens Spektakelteaters rutiner för att behandla personuppgifter finns dokumenterat i                         ”Register över behandling”. Registret är skriftligt och tillgängligt i elektroniskt format för                                   Datainspektionen. Det uppdateras kontinuerligt.


Kontaktuppgifter:
Löa hembygdsförening ordförande Björn Johansson 070-380 92 63 eller kassör Stig Johansson 070-643 87 08.

Så här hanterar Bergslagens Spektakelteater GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The general Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. GDPR stärker rättigheten för våra medlemmar när det gäller deras personliga integritet.

Medlems rättigheter gällande GDPR:

        • att få tillgång till sina personuppgifter              genom att begära ett registerutdrag
        • att få felaktiga personuppgifter rättade
        • att få personuppgifterna raderade om              uppgifterna inte längre behövs
        • att få veta hur länge föreningen                        kommer att lagra personuppgifterna
        • att lämna klagomål till                                          datainspektionen


Bergslagens Spektakelteaters policy gällande GDPR:

        • Styrelsen är personuppgiftsansvarig
        • Bergslagens Spektakelteater samlar                  endast in uppgifter om namn och                      adress till vårt databaserade                                medlemsregister.
        • Endast föreningens kassör har tillgång            till adressuppgifterna.
        • Bergslagens Spektakelteater hämtar                 adressuppgifter från                                             bankkontoinsättningar,                                       hitta.se samt eniro.se
        • Bergslagens Spektakelteater                              uppdaterar uppgifterna vid behov.
        • Bergslagens Spektakelteater raderar                personuppgifterna om en medlem inte            betalat avgift de senaste två åren.                      Detta sker i samband med                                    årsredovisningen.
        • Bergslagens Spektakelteaters rutiner                för att behandla personuppgifter finns              dokumenterat i ”Register över                            behandling”. Registret är skriftligt och              tillgängligt i elektroniskt format för                    Datainspektionen. Det uppdateras                    kontinuerligt.


Kontaktuppgifter:
Löa hembygdsförening ordförande Björn Johansson 070-380 92 63 eller kassör Stig Johansson 070-643 87 08.